Oznámení č. o7/c34/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-c34-o7
Částka 34/1968
Platnost od 20.08.1968
Účinnost od 01.05.1968
Aktuální znění 01.05.1968

Státní komise pro techniku

v dohodě s Ústřední radou odborů vydala podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, výnos č. 8 ze dne 23. dubna 1968, o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků samostatných projektových, projektově inženýrských a inženýrských organizací a útvarů územního plánování a architektury národních výborů; výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1968 a zrušují se jím:

a) výnos býv. Státního výboru pro výstavbu ze dne 29. listopadu 1958 čj. 625.0-18 090/58-10, o úpravě platových poměrů technických a administrativních zaměstnanců ve státních a krajských projektových ústavech (reg. v částce 106/1958 Ú. l.),

b) výnos býv. Státní komise pro investiční výstavbu ze dne 25. května 1965, o platových poměrech a mzdových podmínkách pracovníků v útvarech hlavních architektů,

c) výnos býv. Státní komise pro investiční výstavbu ze dne 25. června 1965 č. 19, o odměňování absolventů škol po vstupu do pracovního poměru,

d) výnos Státní komise pro techniku ze dne 29. února 1966 č. 2, o mzdových formách pracovníků státních a krajských projektových organizací,

e) výnos ministra-předsedy Státní komise pro techniku ze dne 20. května 1966, čj. 17 923/43-66, o přiznávání osobních platů pracovníkům státních a krajských projektových organizací,

f) výnos Státní komise pro techniku ze dne 26. srpna 1967 č. 4, o některých změnách v úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v projektových organizacích (reg. v částce 43/1967 Sb.).

Výnos byl publikován v částce 4/1968 Zpravodaje ministerstva techniky, do niž lze nahlédnout na ministerstvu techniky (v odboru vztahů a projektování) a na všech krajských a okresních národních výborech.

Souvislosti

Ruší
o1/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
43/1967 Sb. Opatření předsedy Ústřední komise lidové kontroly, kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revisí hospodaření
101/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.1968 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 21:06)
0. 01.05.1968 Vyhlášené znění