Oznámení č. o2/c19/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-c19-o2
Částka 19/1968
Platnost od 13.05.1968
Vyhlášené znění 13.05.1968

Ministerstvo financí

vydalo pod čj. 152/371/68 ze dne 9. března 1968 podle § 6 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, změny a doplňky sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1968.

Uvedené změny a doplňky platí od 1. ledna 1968 a jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 2 z r. 1968. Lze do nich nahlédnout též v ministerstvu financí a u odborů státních financí národních výborů.

Souvislosti

Odkazuje na
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.05.1968 Vyhlášené znění