Oznámení č. o1/c19/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-c19-o1
Částka 19/1968
Platnost od 13.05.1968
Účinnost od 03.04.1968
Aktuální znění 03.04.1968

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Státní komise pro techniku

vydala podle § 15 zákona č. 113/1965 Sb., a na základě § 10 odst. 2 vyhlášky č. 62/1965 Sb., výnos čj. 15 124/III-31/68 ze dne 3. dubna 1968, doplňující výnos Státní komise pro investiční výstavbu č. 21 ze dne 8. října 1965, kterým se pověřují krajské národní výbory k provádění střelmistrovských zkoušek.

Výnos pověřuje Středočeský krajský národní výbor v Praze udělováním oprávnění k výkonu funkce střelmistra ve specializaci speleologie též pro hlavní město Prahu, hlavní město Slovenska Bratislavu a všechny ostatní kraje.

Výnos byl rozeslán všem KNV a bude uveřejněn ve Zpravodaji Státní komise pro techniku, částka 4/68 a nabývá účinnosti dnem 3. dubna 1968.

Souvislosti

Mění
o1/c55/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
113/1965 Sb. Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
62/1965 Sb. Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušinách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.04.1968 Aktuální znění (exportováno 26.01.2021 19:10)
0. 03.04.1968 Vyhlášené znění