Oznámení č. o2/c12/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-c12-o2
Částka 12/1968
Platnost od 21.03.1968
Vyhlášené znění 21.03.1968

Ministerstvo financí

pověřuje Správu pro věci majetkové a devízové v Praze, a pověřenec Slovenské národní rady pro finance pověřuje Správu pro věci majetkové a devízové pro Slovensko v Bratislavě prováděním vnitrostátního majetkového vypořádání s přesídlenci podle ustanovení

§ 2 odst. 3 zákona č. 57/1957 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany,

§ 3 zákona č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisícíh se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou,

§ 4 zákona č. 38/1959 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami,

§ 4 zákona č. 100/1961 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami.

Pro řízení ve věcech tohoto vnitrostátního vypořádání platí příslušná ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Souvislosti

Odkazuje na
71/1967 Sb. Správní řád
100/1961 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami
38/1959 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
42/1958 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
57/1957 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 21.03.1968 Vyhlášené znění