Oznámení č. o5/c38/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-c38-o5
Částka 38/1967
Platnost od 07.11.1967
Vyhlášené znění 07.11.1967

Komise Slovenské národní rady pro lesní a vodní hospodářství

vydala opatření ze dne 27. září 1967 (č. j. PLVH-716/1967-LH) o platových poměrech technickohospodářských pracovníků správy Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici, schválené usnesením č. 23.

Do opatření je možno nahlédnout na pověřenectvu Slovenské národní rady pro lesní a vodní hospodářství a u správy Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 07.11.1967 Vyhlášené znění