Oznámení č. o2/c3/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-c3-o2
Částka 3/1967
Platnost od 15.02.1967
Vyhlášené znění 15.02.1967

Ministerstvo školství a kultury

vydalo směrnice pro náborový prodej vstupenek na kulturní pořady a pro jeho odměňování ze dne 31. prosince 1966 čj. 44 111/66 VE/2.

V těchto směrnicích jsou podle § 239 zákoníku práce stanoveny bližší podmínky pro uzavírání dohod o náborovém prodeji vstupenek na kulturní pořady a pro odměňování této činnosti, a zrušuje se jimi výnos ministerstva kultury ze dne 31. května 1955, čj. 76 422/54-XVII/2 o odměňování externích náborových pracovníků v kulturních podnicích.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1967 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a kultury, roč. 1967, seš. 2.

Do směrnic lze nahlédnout v ministerstvu školství a kultury, pověřenectvu Slovenské národní rady pro školství a kulturu, odborech školství a kultury KNV a ONV, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, Kulturní správě Severočeského KNV, divadlech, parcích kultury a oddechu, kulturních a společenských střediscích a krajských podnicích pro film, koncerty a estrády.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 15.02.1967 Vyhlášené znění