Oznámení č. o1/c3/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-c3-o1
Částka 3/1967
Platnost od 15.02.1967
Vyhlášené znění 15.02.1967

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr školství a kultury

vydal výnos ze dne 25. listopadu 1966 čj. 51 111/66 - VE/2 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků v divadlech.

Výnos nabyl účinnosti dnem 25. listopadu 1966.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu školství a kultury, pověřenectvu Slovenské národní rady pro školství a kulturu, odborech školství a kultury KNV, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, Kulturní správě Severočeského KNV a ve všech divadlech.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 15.02.1967 Vyhlášené znění