Oznámení č. o2/c15/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-c15-o2
Částka 15/1967
Platnost od 26.04.1967
Účinnost od 01.03.1967
Aktuální znění 01.03.1967

Státní plánovací komise

zrušila svým opatřením čj. 160 835/67, intimovaným všem ministerstvům, ústředním orgánům, krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. m. Prahy, s účinností od 1. března 1967 Směrnice ze dne 28. září 1963 - SM 13, pro povolování používání neželezných kovů, které byly registrovány v částce 31/1966 Sbírky zákonů.

Souvislosti

Mění
o1/c31/1966 Sb. Oznámení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.1967 Aktuální znění (exportováno 21.02.2020 14:29)
0. 01.03.1967 Vyhlášené znění