Zákon č. 77/1967 Sb.Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-77
Částka 30/1967
Platnost od 04.08.1967
Účinnost od 21.07.1967
Zrušeno k 02.01.1969
Minulé znění 21.07.1967 - 01.01.1969

77

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 21. července 1967

o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory

Účinnost : 4. srpna 1967

Platnost : 4. srpna 1967

Uveřejněno v : čá 30/1967 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
o5/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
207/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
Odkazuje na
30/1967 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.07.1967 - 01.01.1969
0. 21.07.1967 Vyhlášené znění