Opatření č. 43/1967 Sb.Opatření předsedy Ústřední komise lidové kontroly, kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revisí hospodaření

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-43
Částka 16/1967
Platnost od 06.05.1967
Účinnost od 06.05.1967
Aktuální znění 06.05.1967

43

OPATŘENÍ

předsedy Ústřední komise lidové kontroly

ze dne 12. dubna 1967,

kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revizí hospodaření


Usnesením ze dne 15. března 1967 č. 72 prodloužila vláda až do nové úpravy platnost pravidel pro periodické revize hospodaření schválených usnesením vlády ze dne 8. října 1965 a vyhlášených pod č. 112/1965 Sb.


Předseda:

Ing. Gašparík v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
o7/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
121/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
Odkazuje na
112/1965 Sb. Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády ze dne 8. října 1965

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.05.1967 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 11:32)
0. 06.05.1967 Vyhlášené znění