Ústavní zákon č. 112/1967 Sb.Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-112
Částka 43/1967
Platnost od 13.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 15.10.1969 (117/1969 Sb.)
Minulé znění 01.07.1968 - 14.10.1969

112

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1967

o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1zrušeno

§ 2

Volební období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů končí v roce 1969.


§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Souvislosti

Je měněn
83/1968 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady
Je zrušen předpisem
117/1969 Sb. Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
Je odkazován z
117/1969 Sb. Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
83/1968 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady
81/1968 Sb. Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.1968 - 14.10.1969 83/1968 Sb.
1. 01.01.1968 - 30.06.1968
0. 13.12.1967 Vyhlášené znění