Oznámení č. o1/c29/1966 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-c29-o1
Částka 29/1966
Platnost od 28.09.1966
Účinnost od 28.09.1966
Zrušeno k 29.11.1991 (487/1991 Sb.)
Minulé znění 01.04.1970 - 28.11.1991

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo

1. směrnice pro poskytování ambulantní péče lékařem, kterého si občan zvolil

Směrnice byly uveřejněny pod poř. č. 20/1966 Věst. min. zdrav., a stanoví blíže zejména způsob, jakým si občané mohou zvolit jiného územního obvodního lékaře nebo jiného lékaře poskytujícícho další odborné ambulantní služby, a vymezují rozsah a podmínky poskytování těchto služeb.

Směrnice 1. a 2. nabyly účinnosti dne vydání ve Věstníku ministerstva zdravotnictví a je možno do nich nahlédnout v okresních a krajských ústavech národního zdraví a v odborech zdravotnictví okresních a krajských národních výborů.

Souvislosti

Je měněn
o1/c17/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
487/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.
Odkazuje na
46/1955 Sb. Úmluva o politických právech žen

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.04.1970 - 28.11.1991 o1/c17/1970 Sb.
1. 28.09.1966 - 31.03.1970
0. 28.09.1966 Vyhlášené znění