Opatření č. 92/1966 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-92
Částka 40/1966
Platnost od 07.12.1966
Účinnost od 07.12.1966
Zrušeno k 01.07.1990 (172/1990 Sb.)
Minulé znění 07.12.1966 - 30.06.1990

92

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 24. listopadu 1966

o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kteří vykonají předepsanou rigorózní zkoušku ze zvoleného vědního oboru a jeho širšího základu, přiznává Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa titul "doktor sociálně politických nauk" (ve zkratce "RSDr.").

(2) Tímto zákonným opatřením se doplňuje zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 7/1966 Sb., o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
40/1967 Sb. Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa
39/1967 Sb. Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
Je zrušen předpisem
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
Je odkazován z
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
40/1967 Sb. Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa
115/1966 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
92/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
Odkazuje na
92/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
7/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.12.1966 - 30.06.1990
0. 07.12.1966 Vyhlášené znění