Oznámení č. o2/c6/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-c6-o2
Částka 6/1965
Platnost od 23.02.1965
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.01.1978 (82/1977 Sb.)
Minulé znění 01.01.1965 - 31.12.1977

Ministr hutního průmyslu a rudných dolů vydal

výnosem ze dne 31. 12. 1964 č. 12/64

základní podmínky dodávky sovětských železných a manganových rud

mezi organizacemi ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. Tímto výnosem, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1965, jsou upravovány hospodářské závazky vznikající při dodávkách sovětských železných a manganových rud prováděných Železorudnými baněmi, n. p., Spišská Nová Ves odběratelským organizacím ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů.

Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 145/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, se na tyto dodávky nevztahuje.

Výnos byl doručen dotčeným organizacím a je k nahlédnutí na ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
82/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
Odkazuje na
145/1964 Sb. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1965 - 31.12.1977
0. 01.01.1965 Vyhlášené znění