Oznámení č. o1/c58/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-c58-o1
Částka 58/1965
Platnost od 28.12.1965
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.07.1964 (o1/c30/1966 Sb.)
Vyhlášené znění 01.07.1964

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Státní úřad sociálního zabezpečení

vydal podle § 5 vládní vyhlášky č. 107/1964 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely sociálního zabezpečení

resortní seznam zaměstnání, která se v oboru působnosti Státního úřadu sociálního zabezpečení zařazují do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Tento seznam vstoupil v platnost dnem 1. července 1964 a byl otištěn ve Věstníku Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 5/1965 pod poř. č. 15; do seznamu lze nahlédnout u odborů sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o1/c30/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
107/1964 Sb. Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.07.1964 Vyhlášené znění