Oznámení č. o1/c45/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-c45-o1
Částka 45/1965
Platnost od 20.10.1965
Účinnost od 01.04.1965
Zrušeno k 01.07.1982 (o7/c13/1982 Sb.)
Minulé znění 01.04.1965 - 30.06.1982

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hodpodářství

vyhlásilo výnosem č. j. 20 790/65 v dohodě s ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 vládního nařízení č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém ústavu, a podle zákona č. 101/1960 Sb., o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví, novou úpravu náhrad za práce konané Hydrometeorologickým ústavem.

Výnos stanovil s platností od 1. dubna 1965, kdy a v jaké výši fakturuje Hydrometeorologický ústav náhrady za poskytnuté služby a v kterých případech poskytuje úkony bezplatně, a současně zrušil vyhlášku č. 227/1965 Ú. l., kterou se vydává sazebník náhrad za práce konané Hydrometeorologickým ústavem.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a lze do něho nahlédnout u odborů vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví krajských národních výborů a okresních národních výborů a u odboru vodního hospodářství a energetiky Národního výboru hl. m. Prahy.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o7/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
101/1960 Sb. Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
96/1953 Sb. Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1965 - 30.06.1982
0. 01.04.1965 Vyhlášené znění