Oznámení č. o3/c26/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-c26-o3
Částka 26/1965
Platnost od 01.06.1965
Vyhlášené znění 01.06.1965

Ústřední správa spojů vydala

podle § 7 odst. 1 poštovního zákona č. 222/1946 Sb. opatření, kterým se stanoví s účinností od 1. července 1965 nejvyšší přípustná váha balíků vnitřního styku, a to u balíků s dělitelným obsahem na 15 kg a u balíků s prokazatelně nědělitelným obsahem na 20 kg. Tímto opatřením se mění § 13 odst. 1 Poštovního řádu z roku 1959.

Opatření bylo uveřejněno v částce 24 Věstníku Ústřední správy spojů z r. 1965 a lze do něj nahlédnout u Ústřední správy spojů, u krajských a okresních správ spojů a u všech pošt.

Souvislosti

Odkazuje na
222/1946 Sb. Poštovní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.06.1965 Vyhlášené znění