Oznámení č. o3/c24/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-c24-o3
Částka 24/1965
Platnost od 22.05.1965
Účinnost od 15.04.1965
Zrušeno k 11.10.1984 (o11/c20/1984 Sb.)
Minulé znění 15.04.1965 - 10.10.1984

Ústřední celní správa ministerstva zahraničního obchodu

vydala podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 32/1964 Sb., o řízení při dovozu, Směrnice č. 2/1965 ze dne 29. března 1965 o dovozu motorových vozidel darovaných z ciziny.

Směrnice stanoví, že dovoz motorových vozidel darovaných z ciziny lze uskutečnit jen na základě předem uděleného dovozního povolení a podrobně upravují celní řízení při tomto dovozu; dovozní povolení udělují celnice v sídlech krajů.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 15. dubna 1965 a lze do nich nahlédnout u Ústřední celní správy ministerstva zahraničního obchodu a u kterékoliv celnice.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o11/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
32/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.04.1965 - 10.10.1984
0. 15.04.1965 Vyhlášené znění