Opatření č. 138/1965 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-138
Částka 57/1965
Platnost od 22.12.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zrušeno k 01.01.1972 (145/1971 Sb.)
Minulé znění 01.01.1966 - 31.12.1971

138

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 19. prosince 1965

o změně podřízenosti Pohraniční stráže

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Pohraniční stráž se převádí z podřízenosti ministra vnitra do podřízenosti ministra národní obrany.

(2) Součinnost Pohraniční stráže se Sborem národní bezpečnosti při ochraně státních hranic upraví ministr národní obrany v dohodě s ministrem vnitra.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
145/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
Je odkazován z
145/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
29/1966 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1966 - 31.12.1971
0. 22.12.1965 Vyhlášené znění