Oznámení č. o2/c91/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-c91-o2
Částka 91/1964
Platnost od 31.12.1964
Vyhlášené znění 31.12.1964

Státní plánovací komise

sděluje, že usnesením vlády ze dne 3. července 1964 č. 370 byly zrušeny směrnice Státní plánovací komise a ministerstva financí ze dne 16. března 1960 čj. 161 102/1960 - 113/13800/1960, pro tvorbu a používání rezerv v plánech a rozpočtech.

Směrnice byly otištěny ve Věstníku ministerstva financí, ročník 1960, číslo 8 a oznámení o jejich vydání bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů ročník 1960, částka 19.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.12.1964 Vyhlášené znění