Oznámení č. o2/c75/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-c75-o2
Částka 75/1964
Platnost od 30.09.1964
Účinnost od 30.09.1964
Aktuální znění 30.09.1964

Ústřední báňský úřad

vydal podle § 57 horního zákona č. 41/57 a § 27 zákona č. 65/61 Sb.

výnos čj. 7200/64 ze dne 9. 9. 1964, kterým se mění některá ustanovení bezpečnostního předpisu čj. 9000/61 pro hlubinné uhelné doly, registrovaného v částce 19/1962 Sbírky zákonů, a

výnos čj. 7300/64 ze dne 10. 9. 1964, kterým se mění některá ustanovení bezpečnostního předpisu čj. 9500/63 pro uhelné lomy, registrovaného v částce 36/1964 Sbírky zákonů.

Výnosy byly zaslány příslušným hospodářským orgánům a budou vydány jako účelový náklad ministerstva paliv, které je distributorem. Do výnosů možno též nahlédnout u Ústředního báňského úřadu a u obvodních báňských úřadů.

Souvislosti

Mění
o1/c36/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c19/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.09.1964 Aktuální znění (exportováno 06.08.2020 00:43)
0. 30.09.1964 Vyhlášené znění