Oznámení č. o1/c51/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-c51-o1
Částka 51/1964
Platnost od 24.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1967 (38/1966 Sb.)
Minulé znění 01.07.1964 - 31.12.1966

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo chemického průmyslu vydalo

výnos č. 13 ze dne 25. 6. 1964

o povinném odvádění ojetých plášťů (pneumatik) a zásad distribuce plášťů, dodávaných pro náhradní potřebu.

Výnos stanoví způsob zajišťování náhradní potřeby pneumatik Odbytovým sdružením gumárenského průmyslu, povinnost odběratelů odvádět tomuto sdružení ojeté pneumatiky k protektorování, následky neplnění této povinnosti a způsob distribuce protektorovaných pneumatik. Oproti výnosu č. 7/62 rozšiřuje uvedené ustanovení i na pneumatiky osobní, traktorové přední a ZS pláště.

Platí od 1. 7. 1964 a současně ruší výnos č. 7/62 ze dne 10. března 1962 registrovaný v částce 24/1962 Sb.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu chemického průmyslu v Praze a na Odbytovém sdružení gumárenského průmyslu v Gottwaldově, jakož i u všech krajských odbytových středisek.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
38/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Ruší
o2/c24/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
24/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy o zákonu o myslivosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1964 - 31.12.1966
0. 24.06.1964 Vyhlášené znění