Oznámení č. o1/c17/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-c17-o1
Částka 17/1964
Platnost od 28.02.1964
Vyhlášené znění 28.02.1964

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr vnitra vydal

podle § 4 odst. 7 vyhlášky ministerstva vnitra č. 141/1960 Sb., kterou se vydávají pravidla silničního provozu,

rozhodnutí ze dne 10. února 1964 čj. Sv-382/40-64,

jímž uložil řidičům motocyklů o obsahu válců vyšším než 200 cm3 užívat od 1. června 1964 za jízdy mimo uzavřené obce ochranné přilby.

Do rozhodnutí lze nahlédnout v ministerstvu vnitra a u dopravních inspektorátů Veřejné bezpečnosti.

Souvislosti

Odkazuje na
141/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.02.1964 Vyhlášené znění