Vyhláška č. 209/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-209
Částka 91/1964
Platnost od 31.12.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.04.1997 (49/1997 Sb.)
Minulé znění 01.01.1994 - 31.03.1997

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 18. prosince 1964

o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

(ve znění vyhl. č. 104/1977 Sb.)

Ministr dopravy podle § 4 odst. 2 zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, a § 67 a 68 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1, § 2zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Řízení letového provozu ČSSR

§ 3

Zřizuje se organizace Řízení letového provozu ČSSR se sídlem v Praze; je přímo podřízena ministerstvu dopravy.

§ 4

Organizace Řízení letového provozu ČSSR přísluší ve věcech civilního letectví zejména tyto úkoly:

a) řídí a zabezpečuje civilní letecký provoz na celém státním území (§ 30 zákona);

b) obstarává leteckou informační službu a vydávání leteckých map.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.


Ministr:

Indra v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
203/1964 Sb. Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
Je měněn
305/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
104/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
Je zrušen předpisem
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
Je odkazován z
439/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
305/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
104/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
Odkazuje na
104/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
203/1964 Sb. Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.1994 - 31.03.1997 305/1993 Sb.
2. 01.01.1978 - 31.12.1993 104/1977 Sb.
1. 01.01.1965 - 31.12.1977
0. 31.12.1964 Vyhlášené znění