Vyhláška č. 116/1964 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-116
Částka 48/1964
Platnost od 18.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Aktuální znění 01.07.1964

116

VYHLÁŠKA

hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 18. června 1964

o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž


Vláda Československé socialistické republiky usnesením ze dne 20. března 1964 rozšířila podle ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, dnem 1. července 1964 pravomoc hospodářské arbitráže na rozhodování hospodářských sporů, v nichž alespoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo.

Tyto spory, zahájené po 30. červnu 1964, rozhoduje státní arbitráž. Hospodářská arbitráž však nerozhoduje hospodářské spory o náhradu škody způsobené provozem dopravních prostředků (včetně sporů z regresních nároků), i když účastníkem řízení je jednotné zemědělské družstvo.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Dr. Dohnal v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
38/1971 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Odkazuje na
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1964 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 23:05)
0. 18.06.1964 Vyhlášené znění