Vyhláška č. 114/1964 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-114
Částka 48/1964
Platnost od 18.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1992 (519/1991 Sb.)
Minulé znění 01.07.1988 - 31.12.1991

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 15. června 1964

o podnikovém rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 393 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a k provedení § 8 a 12 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoníku mezinárodního obchodu):


ODDÍL Izrušeno

§ 1 – § 5zrušeno

ODDÍL IIzrušeno

§ 6 – § 9zrušeno


ODDÍL IIIzrušeno

§ 10

(1) Podnikový rejstřík vede okresní soud v sídle krajského soudu (rejstříkový soud) pro organizace, které mají sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.

(2) Podnikový rejstřík pro obvod městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze vede obvodní soud pro Prahu 1; pro obvod krajského soudu v Plzni okresní soud Plzeň-město; pro obvod krajského soudu v Brně okresní soud Brno-město.

§ 11 – § 13zrušeno

Souvislosti

Provádí předpis
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991)
Je měněn
98/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
48/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě
72/1970 Sb. Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
72/1967 Sb. Zákon o Státní spořitelně
Je zrušen předpisem
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
Je odkazován z
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
586/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
98/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
48/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě
72/1970 Sb. Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
72/1967 Sb. Zákon o Státní spořitelně
Odkazuje na
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
11/1955 Sb. Zákon o vodním hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.07.1988 - 31.12.1991 98/1988 Sb.
4. 01.07.1978 - 30.06.1988 48/1978 Sb.
3. 01.08.1970 - 30.06.1978 72/1970 Sb., 98/1988 Sb.
2. 01.08.1967 - 31.07.1970 72/1967 Sb.
1. 01.07.1964 - 31.07.1967
0. 18.06.1964 Vyhlášené znění