Oznámení č. o2/c59/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-c59-o2
Částka 59/1963
Platnost od 29.12.1963
Vyhlášené znění 29.12.1963

Ministerstvo financí

vydalo podle § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, výnos ze dne 22. prosince 1963, čj. 152/75 098/63, jímž odsunulo účinnost výnosu ze dne 15. června 1963, čj. 152/35 000/63 o vydání prováděcích předpisů a sazebníku daně z obratu (registrovaného v částce 37 Sbírky zákonů z r. 1963), na dobu, k níž nabudou účinnosti nové velkoobchodní ceny, tj. k 1. dubnu 1964.

Souvislosti

Odkazuje na
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.12.1963 Vyhlášené znění