Oznámení č. o4/c15/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-c15-o4
Částka 15/1963
Platnost od 30.03.1963
Vyhlášené znění 30.03.1963

Ministerstvo financí

výnosem ze dne 18. února 1963, čj. 115/8359/63, vydalo

dodatek ke směrnicím o poskytování doplňkových půjček na soukromou bytovou výstavbu

ze dne 26. 5. 1959 čj. 115 27 256/59, uveřejněných v Úředním listě částka 41/59 - část Úřední sdělení.

Dodatek ke směrnicím se týká usměrnění individuální bytové výstavby v souladu s potřebami společnosti a požadavky hospodárnosti pomoci doplňkových půjček a dalších výhod. Tyto výhody se vztahují na individuální bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1963 ve vybraných venkovských obcích a ve městech, prováděnou na určených staveništích.

Výnos byl zaslán zúčastněným ústředním úřadům a orgánům, jakož i Generální prokuratuře v Praze, a byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva financí č. 4/1963.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.03.1963 Vyhlášené znění