Usnesení č. 76/1963 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-76
Částka 43/1963
Platnost od 07.10.1963
Účinnost od 07.10.1963
Aktuální znění 07.10.1963

76.

USNESENÍ

Národního shromáždění

ze dne 25. září 1963

o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje

zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 14. srpna 1963 č. 62 Sb., o Státní komisi pro investiční výstavbu.

Fierlinger v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
62/1963 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.10.1963 Aktuální znění (exportováno 27.02.2021 22:24)
0. 07.10.1963 Vyhlášené znění