Zákon č. 56/1963 Sb.Zákon o národních umělcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-56
Částka 32/1963
Platnost od 18.07.1963
Účinnost od 18.07.1963
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Minulé znění 18.07.1963 - 14.10.1990

56.

ZÁKON

ze dne 9. července 1963

o národních umělcích

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

President republiky může prohlásit československého občana, jehož umělecké působení svou zvlášť vynikající úrovní a svým mimořádným významem trvale obohatilo národní kulturu, v uznání této jeho činnosti za národního umělce. Může se tak stát též in memoriam po umělcově smrti.

§ 2

Národní umělec obdrží o udělení čestného titulu "národní umělec" listinu opatřenou státní pečetí a podepsanou presidentem republiky.

§ 3

O způsobu propůjčování, ztrátě a odnímání čestného titulu "národní umělec" platí obecné předpisy. *) Ztráta a odnětí čestného titulu má za následek ztrátu práv s ním spojených nebo na jeho podkladě získaných.

§ 4

Doživotní čestné důchody a zaopatřovací platy příslušející nebo udělené vládou podle dřívějších předpisů národním umělcům nebo pozůstalým po nich považují se za osobní důchody podle předpisů o sociálním zabezpečení.


§ 5

Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, ve znění zákona č. 79/1953 Sb., se zrušuje.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky
Ruší
130/1948 Sb. Zákon o národních umělcích
Je odkazován z
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky
Odkazuje na
62/1962 Sb. Zákon o propůjčování vyznamenání
130/1948 Sb. Zákon o národních umělcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.07.1963 - 14.10.1990
0. 18.07.1963 Vyhlášené znění