Opatření č. 80/1962 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1962-80
Částka 41/1962
Platnost od 21.08.1962
Účinnost od 21.08.1962
Aktuální znění 21.08.1962

80

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 8. srpna 1962

o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Pro spory ze závazkových poměrů podle vládního nařízení č. 79/1962 Sb., kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD, jsou příslušné orgány státní arbitráže.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
38/1971 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
125/1962 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži
Odkazuje na
79/1962 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD
69/1958 Sb. Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.08.1962 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 10:22)
0. 21.08.1962 Vyhlášené znění