Nařízení vlády č. 79/1962 Sb.Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1962-79
Částka 41/1962
Platnost od 21.08.1962
Účinnost od 21.08.1962
Zrušeno k 01.07.1964 (109/1964 Sb.)
Minulé znění 21.08.1962 - 30.06.1964

79

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 8. srpna 1962,

kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


§ 1

Účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, se rozšiřuje na závazkové poměry vznikající při provádění stavební investiční výstavby (včetně melioračních prací)

a) jednotných zemědělských družstev,

b) společných družstevních podniků zřízených podle § 33 a násl. zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech,

nově zařazené do plánu zemědělské investiční výstavby počínaje rokem 1963, schváleného okresním národním výborem, a to ať jde o dodavatelský způsob výstavby nebo o výstavbu prováděnou svépomocí.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
69/1958 Sb. Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi
Je zrušen předpisem
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
Je odkazován z
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
80/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
Odkazuje na
49/1959 Sb. Zákon o jednotných zemědělských družstvech
69/1958 Sb. Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.08.1962 - 30.06.1964
0. 21.08.1962 Vyhlášené znění