Vyhláška č. 107/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1962-107
Částka 57/1962
Platnost od 17.11.1962
Účinnost od 01.08.1962
Zrušeno k 04.01.1968
Minulé znění 01.08.1962 - 03.01.1968

107

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. října 1962

o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích


Dne 21. srpna 1959 byla v Ženevě sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích; za Československou socialistickou republiku byla Úmluva podepsána s výhradami obsaženými v bodech XVII, XXII a XXIII Závěrečného protokolu k Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích (Ženeva 1959).

President republiky ratifikoval Úmluvu s výhradami učiněnými při jejím podpisu dne 26. července 1962. Ratifikační listina Československé socialistické republiky byla dne 1. srpna 1962 uložena u generálního sekretariátu Mezinárodní telekomunikační unie.


Podle svého článku 17, odstavce 3 nabyla Úmluva pro Československou socialistickou republiku platnosti dne 1. srpna 1962.

Opis Úmluvy spolu s českým překladem je uložen v archivu ministerstva zahraničních věcí.


David v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1962 - 03.01.1968
0. 01.08.1962 Vyhlášené znění