Oznámení č. o1/c58/1961 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-c58-o1
Částka 58/1961
Platnost od 10.11.1961
Účinnost od 03.11.1961
Zrušeno k 01.01.1968 (128/1967 Sb.)
Minulé znění 03.11.1961 - 31.12.1967

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústav technického dozoru

vydal podle § 2 odst. 7 vyhlášky č. 188/1957 Ú. l., o kovových tlakových nádobách k dopravě plynů pod čj. 5849/61 ze dne 3. listopadu 1961

III. doplněk Předpisů a technických pravidel pro kovové tlakové nádoby k dopravě plynů.

Podle tohoto doplňku je do odvolání možno láhve pro dopravu kysličníku dusného, používané na území ČSSR, konstruovat a zkoušte na zkušební přetlak 190 kg/cm2 (dosud byl požadován přetlak 250 kg/cm2).

Do tohoto doplňku, který nabyl účinnosti dne 3. listopadu 1961, je možno nahlédnout v ústředí Ústavu technického dozoru v Praze 1, Ve smečkách 29 a na všech inspektorátech ÚTD.

Souvislosti

Mění
o1/c54/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
128/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.11.1961 - 31.12.1967
0. 03.11.1961 Vyhlášené znění