Oznámení č. o3/c9/1960 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-c9-o3
Částka 9/1960
Platnost od 24.03.1960
Účinnost od 24.03.1960
Zrušeno k 01.01.1977 (o4/c33/1976 Sb.)
Minulé znění 24.03.1960 - 31.12.1976

Státní výbor pro výstavbu

vydal k provedení vládního usnesení ze dne 5. prosince 1959 č. 1009, kterým byl schválen standard vybavení bytu zařizovacími předměty, směrnice ze dne 1. února 1960
o standardu vybavení bytu zařizovacími předměty.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku Státního výboru pro výstavbu č. 1/1960 a lze do nich nahlédnout u odborů výstavby a vodního hospodářství rad okresních národních výborů.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o4/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.03.1960 - 31.12.1976
0. 24.03.1960 Vyhlášené znění