Oznámení č. o1/c46/1960 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-c46-o1
Částka 46/1960
Platnost od 02.08.1960
Účinnost od 01.03.1960
Zrušeno k 01.09.1965 (o2/c40/1965 Sb.)
Minulé znění 01.03.1960 - 31.08.1965

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo dopravy

vydalo podle § 48 vládního nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah, s účinností od 1. března 1960

Směrnice pro výkon odborného technického dozoru v odvětví železniční dopravy.

Směrnice se vztahují také na elektrické pouliční dráhy, trolejbusy, průmyslové a zemědělské dráhy apod.

Směrnice byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva dopravy (vydání pro železniční dopravu) č. 6-7 z roku 1960.

Do Věstniku ministerstva dopravy lze nahlédnout u odborů dopravy KNV.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o2/c40/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
37/1951 Sb. Vládní nařízení o vybudování a provozu drah

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.1960 - 31.08.1965
0. 01.03.1960 Vyhlášené znění