Oznámení č. o1/c45/1960 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-c45-o1
Částka 45/1960
Platnost od 29.07.1960
Vyhlášené znění 29.07.1960

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr stavebnictví

vydal výnosem SZ: 344.4/235-PAM 2-1960 ze dne 1. července 1960

úpravu mzdových podmínek dělníků zaměstnaných v podnicích pro výrobu stavebních hmot a dílců ministerstva stavebnictví.

Výnos je uveřejněn ve Sbírce instrukcí ministerstva stavebnictví čís. 78/1960 a je možno do něj nahlédnout u odborů výstavby krajských národních výborů a u oborových sdružení národních podniků ve stavebnictví.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.07.1960 Vyhlášené znění