Oznámení č. o1/c32/1960 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-c32-o1
Částka 32/1960
Platnost od 24.06.1960
Vyhlášené znění 24.06.1960

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední báňský úřad

vydal k provedení horního zákona č. 41/1957 Sb.,

výnos ze dne 2. června 1960 čj. 3925/60,

kterým sa mění a doplňuje článek 35 Technickoprovozních předpisů pro OKR, prohlášený výnosem Ústředního báňského úřadu v Praze čj. 10 182/55 za předpis bezpečnostní.

Výnos byl intimován prostřednictvím Obvodního báňského úřadu v Ostravě podnikům a nadřízeným hospodářským orgánům, jichž se týká. Tímto výnosem se stanoví technické zásady a podmínky pro dobývání slojí v ostravsko-karvinském revíru. Do výnosu lze nahlédnout u všech báňských úřadů.

Souvislosti

Odkazuje na
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 24.06.1960 Vyhlášené znění