Oznámení č. o4/c19/1960 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-c19-o4
Částka 19/1960
Platnost od 30.04.1960
Vyhlášené znění 30.04.1960

Úřad pro normalizaci

podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vydal výnosem ze dne 10. března 1960 zn. SZ 060-1/60 Směrnice

o postupu při zpracování normalizačního úkolu a o předkládání návrhů státních norem Úradu pro normalizaci.

Směrnice byly uveřejněny ve věstniku Úradu pro normalizaci č. 4 z roku 1960, který je přílohou časopisu "Normalizace". Do směrnic možno nahlédnout v Úřadu pro normalizaci.

Souvislosti

Odkazuje na
46/1957 Sb. Vládní nařízení o technické normalisaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.04.1960 Vyhlášené znění