Oznámení č. o2/c11/1960 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-c11-o2
Částka 11/1960
Platnost od 01.04.1960
Vyhlášené znění 01.04.1960

Ústřední báňský úřad

vydal podle § 57 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon) výnos ze dne 16. března 1960 čj. 1905,

kterým se mění bezpečnostní předpisy o provozu uhelných lomů ze dne 22. prosince 1953 čj. 11 441/53.

Výnos byl intimován prostřednictvím obvodních báňských úřadů přímo podnikům a nadřízeným hospodářským orgánům, jichž se týká. Tímto výnosem se odstraňují nesrovnalosti se skutečným stavem po stránce organizačního rozčlenění a funkční odpovědnosti jednotlivých výrobních orgánů. Do výnosu lze nahlédnout u obvodních báňských úřadů.

Souvislosti

Odkazuje na
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.04.1960 Vyhlášené znění