Vyhláška č. 95/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-95
Částka 37/1960
Platnost od 07.07.1960
Účinnost od 01.07.1960
Aktuální znění 01.07.1960

95.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 29. června 1960,

kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


Čl. 1

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

§ 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz výrobků jemné mechaniky, textilních strojů a elektrotechnických zařízení."

Čl. 2

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

§ 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz motorových vozidel a jejich příslušenství, zemědělských strojů a nářadí, popřípadě zařízení pro montáže motorových vozidel, jízdních kol, jakož i různých kovových výrobků, zařízení pro domácnost a jiných výrobků lehkého průmyslu."

Čl. 3

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení, se mění takto:

1. Název podniku zřízeného ustanovením § 1 vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l. se mění takto:

"Strojexport, podnik zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz strojů a strojního zařízení."

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz těžkých strojů, motorů a strojního zařízení."

Čl. 4

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 313/1953 Ú. l., o zřízení Strojimportu, podniku zahraničního obchodu, pro dovoz strojů a průmyslových zařízení, se mění takto:

1. Název podniku zřízeného ustanovením § 1 vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 313/1953 Ú. l. se mění takto:

"Strojimport, podnik zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz strojů a průmyslových zařízení."

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště dovoz průmyslových zařízení všeho druhu a dovoz a vývoz obráběcích strojů a některých dalších strojírenských výrobků."

3. § 6 odst. 1 zní:

"Základní jmění podniku činí 40 000 000 Kčs."


Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Ministr:

Krajčír v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
194/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Odkazuje na
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1960 Aktuální znění (exportováno 11.08.2020 18:11)
0. 01.07.1960 Vyhlášené znění