Vyhláška č. 90/1960 Sb.Vyhláška pověřenectva financí o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-90
Částka 34/1960
Platnost od 29.06.1960
Účinnost od 01.07.1960
Aktuální znění 01.07.1960

90.

VYHLÁŠKA

Pověřenectva financí

ze dne 13. června 1960

o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů

Pověřenectvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 zákona č. 182/1950 Sb., o zrušení Fondů národní obnovy, a podle § 1 odst. 2 zákona č. 18/1950 Sb., o zrušení osídlovacích úřadů:


§ 1

Působnost výkonných orgánů krajských národních výborů na Slovensku podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 225/1950 Ú. v. I se přenáší na výkonné orgány

a) Okresního národního výboru v Košicích s působností pro celý obvod Východoslovenského kraje,

b) Okresního národního výboru v Banské Bystrici s působností pro celý obvod Středoslovenského kraje,

c) Okresního národního výboru v Nitře s působností pro obvod okresů Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky a Topolčany a

d) Okresního národního výboru v Bratislavě s působností pro obvod okresů Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trnava, Trenčín a pro obvod Městského národního výboru v Bratislavě.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Pověřenec:

Marcelly v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
182/1950 Sb. Zákon o zrušení Fondů národní obnovy
18/1950 Sb. Zákon o zrušení osidlovacích úřadů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1960 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 13:38)
0. 29.06.1960 Vyhlášené znění