Vyhláška č. 6/1960 Sb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Prešově, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-6
Částka 2/1960
Platnost od 29.01.1960
Účinnost od 01.01.1960
Aktuální znění 01.01.1960

6.

VYHLÁŠKA Rady Krajského národního výboru v Prešově

ze dne 28. prosince 1959,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Prešově určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebním úřadem prvého stupně výkonný orgán Místního národního výboru:

v Michalovcích, okres Michalovce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1960.


Tajemník:

Krempa v. r.

Předseda:

Ludevít v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu
Je odkazován z
143/1964 Sb. Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Odkazuje na
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1960 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 11:21)
0. 01.01.1960 Vyhlášené znění