Vyhláška č. 57/1960 Sb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-57
Částka 21/1960
Platnost od 21.05.1960
Účinnost od 01.05.1960
Aktuální znění 01.05.1960

57.

VYHLÁŠKA

Rady Krajského národního výboru v Brně

ze dne 9. dubna 1960,

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně


§ 1

Rada Krajského národního výboru v Brně určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány Místních národních výborů:

Moravský Krumlov, okres Moravský Krumlov,

Valtice, okres Mikulov.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. května 1960.


Tajemník:

Kavan v. r.

Předseda:

Nedělka v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu
Je odkazován z
3/1962 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
Odkazuje na
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.1960 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 11:38)
0. 01.05.1960 Vyhlášené znění