Nařízení vlády č. 17/1960 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-17
Částka 8/1960
Platnost od 22.03.1960
Účinnost od 01.04.1960
Aktuální znění 01.04.1960

17.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 2. března 1960,

kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


Čl. I

Vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz, se mění takto:

§ 4 zní:

"(1) Za neúmyslně poškozené bankovky, státovky a mince poskytuje Státní banka československá náhradu podle směrnic schválených ministrem financí a uveřejněných v Úředním listě.

(2) Za bankovky, státovky a mince úmyslně poškozené se náhrada neposkytuje; ministr financí může povolit pro organizace socialistického sektoru výjimku".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1960; provede je ministr financí.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Souvislosti

Mění
7/1954 Sb. Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz
Odkazuje na
7/1954 Sb. Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1960 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 12:17)
0. 22.03.1960 Vyhlášené znění