Opatření č. 124/1960 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-124
Částka 51/1960
Platnost od 23.08.1960
Účinnost od 23.08.1960
Aktuální znění 23.08.1960

124.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 10. srpna 1960,

kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb. o organizaci státní báňské správy

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Ustanovení §§ 1 a 6 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, se mění a zní takto:

"§ 1

(1) Státní báňskou správu vykonávají:

1. Ústřední báňský úřad v Praze,

2. Obvodní báňské úřady v Praze, Kladně, Stodu, Lokti, Teplicích, Pardubicích, Brně, Ostravě, Bratislavě, Banské Bystrici, Košicích a Spišské Nové Vsi.

(2) Z pobočky Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici se sídlem v Prievidzi se zřizuje Obvodní báňský úřad v Prievidzi.

§ 6

Zřizovat a rušit obvodní báňské úřady náleží vládě, která též stanoví podrobnější úpravu státní báňské správy."


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Souvislosti

Mění
20/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy
Je odkazován z
o1/c27/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
61/1965 Sb. Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
164/1960 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
125/1960 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
Odkazuje na
20/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.08.1960 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 10:37)
0. 23.08.1960 Vyhlášené znění