Vyhláška č. 12/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-12
Částka 5/1960
Platnost od 23.02.1960
Účinnost od 01.04.1959
Aktuální znění 01.04.1959

12.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. ledna 1960

o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957


Na XIV. Světovém poštovním kongresu v Ottawě byly dne 3. října 1957 sjednány:

1. Světová poštovní úmluva,

2. Ujednání o poštovních balících,

3. Ujednání o cenných psaních a cenných balících,

4. Ujednání o poštovních poukázkách a poštovních cestovních bonech,

5. Ujednání o zásilkách na dobírku.

Úmluva a ujednání byly dne 22. června 1959 ratifikovány presidentem republiky.

Úmluva a ujednání nabyly podle svých ustanovení mezinárodní účinnosti dne 1. dubna 1959.


Český překlad úmluvy a ujednání byl vydán ministerstvem spojů pod názvem "Akta XIV. Světového poštovního kongresu v Ottawě 1957". Do tohoto překladu a do francouzského znění úmluvy a ujednání lze nahlédnout u poštovních úřadů.


David v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1959 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 01:48)
0. 01.04.1959 Vyhlášené znění