Zákon č. 70/1957 Sb.Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-70
Částka 34/1957
Platnost od 30.12.1957
Účinnost od 30.12.1957
Zrušeno k 01.09.1961 (86/1961 Sb.)
Minulé znění 30.12.1957 - 31.08.1961

70.

Zákon

ze dne 19. prosince 1957

o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Institut společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa, zřízený usnesením politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 5. března 1957, je vědecký ústav, který je oprávněn udělovat vědecké hodnosti kandidáta věd a doktora věd za podmínek stanovených vládním nařízením č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v.r.

Dr. Kahuda v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
86/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
Je odkazován z
86/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
Odkazuje na
60/1953 Sb. Vládní nařízení o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.1957 - 31.08.1961
0. 30.12.1957 Vyhlášené znění