Vyhláška č. 67/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-67
Částka 32/1957
Platnost od 09.12.1957
Účinnost od 11.04.1957
Aktuální znění 11.04.1957

67.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 23. listopadu 1957

o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím.


Protokol o doložkách o rozsudím, sjednaný v Ženevě dne 24. září 1923, ratifikovalo Irsko, jehož ratifikační listina byla uložena dne 11. března 1957, o čemž generální tajemník Organizace spojených národů podal téhož dne zprávu, takže Protokol nabyl pro Irsko účinnosti dne 11. dubna 1957.


David v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.04.1957 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 08:49)
0. 11.04.1957 Vyhlášené znění