Nařízení vlády č. 3/1957 Sb.Vládne nariadenie o zriadení Povereneníctva štátnej kontroly

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-3
Částka 3/1957
Platnost od 05.02.1957
Účinnost od 01.01.1957
Zrušeno k 27.06.1961
Minulé znění 01.01.1957 - 26.06.1961

3

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 16. ledna 1957

o zřízení pověřenectva státní kontroly *)

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Pro výkon státní kontroly na Slovensku se zřizuje pověřenectvo státní kontroly.

§ 2

Podrobné vymezení úkolů pověřenectva státní kontroly stanoví vláda.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v . r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Poznámky pod čarou

*) České znění vyhlášeno v Příloze sbírky zákonů. Originál Sbírky zákonů obsahuje slovenské znění.

Souvislosti

Provádí předpis
47/1950 Sb. Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
Je odkazován z
o2/c2/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
48/1961 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky
65/1960 Sb. Zákon o národních výborech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1957 - 26.06.1961
0. 01.01.1957 Vyhlášené znění